Metody


Metoda Teddy Eddie

jest to licencjonowana metoda nauki języka angielskiego dla najmłodszych. Dzięki niej dziecko poznaje pierwsze 2000 słów z 5000, którymi posługuje się dorosły Amerykanin. Obserwacje naszych metodyków pokazują, że dzięki Teddie Eddie dziecko przyswaja do 5x więcej słów, niż przy użyciu standardowych podręczników. Swobodna rozmowa jest możliwa szybciej, niż w przypadku używania innych metod. Rodzic bardzo szybko widzi efekty nauczania, które rozciągają się poza znajomość słówek - wiele zdań i kontesktów sprawia, że dziecko uczy się myśleć w obcym języku, co poprawia jego zdolności kojarzenia.

Language Immersion Method 

metoda immersji, czyli całkowitego zanurzenia się w język w połączeniu z Total Physical Response Method – metodą TPR, czyli metodą „zrozum i wykonaj”. Dzieci uczą się języka angielskiego w taki sam sposób, w jaki nauczyły się języka ojczystego, czyli bez uczenia się gramatyki czy wkuwania słówek. Proces nauki przebiega podobnie do nauki języka polskiego poprzez słuchanie, zabawę i używanie języka w życiu przedszkolnym.

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn

wybrane aktywności ruchu pomagają dzieciom w nabywaniu świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz współdziałania z innymi. Poznając własne ciało dziecko odkrywa jego ruch, sprawność i siłę, dzięki czemu czuje się bezpieczne, a poznając przestrzeń staje się aktywne i twórcze.

 

Metoda Paula Dennisona

ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania. Metoda jest prosta, sprzyja harmonijnemu rozwojowi, a stosowana cierpliwie i wytrwale, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka. Zwiększa umiejętność uczenia się, rozwija zablokowane możliwości fizyczne, psychiczne, intelektualne. Ćwiczenia wzmacniają też system odpornościowy.

 

Metoda dobrego startu  M. Bogdanowicz

polega na kształtowaniu orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, oraz percepcji słuchowej. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczny (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki).

 

Metoda twórczej ekspresji ruchowej C. Orff

w metodzie tej wykorzystywane są różnorodne pomoce np. szarfy, wstążki, piłki, które pomagają dzieciom w sposób twórczy wyrazić przeżycie wewnętrzne, tworzyć improwizacje ruchowe, wyzwolić aktywność ruchową.


Metoda ćwiczeń grafomotorycznych H. Tymichowa

dzieci dostają gotowy wzór, rysunek, który mechanicznie odbijają, powielają. Jest to doskonała zabawa graficzna, w której dzieci mogą rysować, malować, pisać palcem po śladzie itp.

Czytanie globalne

 Podczas czytania globalnego dziecko rozpoznaje i nazywa cały wyraz, nie wnikając w jego strukturę i nie znając liter. W rzeczywistości czytanie globalne stosują Wasze maluchy od wczesnego dzieciństwa. Dzieci „odczytują” nazwy na reklamach, pudełku z jogurtem, tytuł na ulubionej książeczce. I wcale nie przeszkadza im w tym nieznajomość liter.

 

Metoda sylabowa (nauka czytania)

inaczej nazywana metodą symultanicznno - sekwencyjną, lub metodą krakowską. Jest to skuteczna metoda nauki czytania opracowana przez doświadczonego logopedę, prof. Jagodę Cieszyńską. Jej założeniem jest nauka odczytywania sylab, a nie pojedynczych spółgłosek. Umiejętność wydzielania głosek w wyrazach kształtuje się w dalszej kolejności, podczas nauki czytania i pisania.