Rekrutacja

  • Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.
  • Rekrutacja trwa przez cały rok szkolny w miarę wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach.
  • Podstawą rezerwacji miejsca dziecka w przedszkolu na dany rok szkolny  jest wypełnienie i przekazanie osobiście lub w formie elektronicznej "Karty Zgłoszenia Dziecka" oraz opłacenie wpisowego.
  • Wpisowe jest pobierane przy zapisie i obejmuje dany rok szkolny. Opłatę można dokonać przelewem na konto lub gotówką w biurze placówki.
  • Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych w naszym przedszkolu. Umowa podpisywana jest osobiście przez Rodziców lub Opiekunów prawnych i oznacza jednocześnie akceptację STATUTU oraz CENNIKA USŁUG.
  • W naszym Przedszkolu Językowym „Happy Teddy” rozumiemy każde dziecko i dlatego zapraszamy wszystkie dzieci, które nie chodziły do przedszkola, lub miały nieudany początek – NA BEZPŁATNY OKRES ADAPTACJI, który trwa 5 dni.
  • Okres adaptacji polega na zapoznaniu się z otoczeniem, zabawkami oraz nauczycielkami wychowania przedszkolnego. Dzieci zachęcone miłą zabawą i przyjemną atmosferą wrócą do przedszkola od września. Wskazany termin na adaptację to czerwiec, lipiec lub sierpień.